تماس با ما


تماس با ما

آدرس كارخانه :

دليجان - كيلومتر 5 جاده اصفهان - شهرك صنعتي دليجان - خيابان بهار 3 - شركت پارت ماشين دليجان

كد پستي : 3799156997

تلفن هاي تماس : 1 - 44433380(086) تلفكس : 44433382

مدیرعامل : مهندس محمد قاسمي

ایمیل شرکت :

Email : info@partmachine.co

ایمیل مدیریت :

Email : Mohammadghasemi371@yahoo.com