اکسترودر گرانول ساز


اکسترودر گرانول ساز


پارت ماشین مجهزترین مجموعه تخصصی ساخت سیلندر - مارپیچ - اکسترودرهای صنعتی و آزمایشگاهی در صنایع مختلف با ماشین آلات مدرن روز دنیا در ایران .

یکی از محصولات پارت ماشین اکسترودر در قالب دو تیپ تک مارپیچ و دو مارپیچ و در دو گروه اکسترودرهای گرم کار و اکسترودرهای سردکار می باشد.

اکسترودرهای گرم کار :

در دو نوع تغذیه گرم و تغذیه سرد بوده که در واقع مواد مورد نیاز برای اکسترودرهای تغذیه گرم قبلا می بایستی طی عملیاتی جداگانه پیش گرم شوند و اکسترودرهای گرم کار با تغذیه سرد ، کلیه عملیات حرارتی و فرایند بعد از آن در خود اکسترودر اتفاق می افتد .

اکسترودرهای سردکار :

مواد به شکل سرد وارد اکسترودر شده و حاصل آن با هر عملیات مورد نیاز سرد است که تفاوت عمده فیزیکی میان اکسترودرهای سرد و گرم در نسبت طول به قطر مارپیچشان می باشد .

برای اکسترودرهای گرم کار قسمت قابل توجهی انرژی جهت گرم کردن مواد ورودی بوده و عمل مارپیچ در این نوع اکسترودرها صرفا انتقال مواد و اعمال فشار بروی آن می باشد که در این نوع عملیات ماشینها کوچک بوده و دارای طولهای مارپیچی بر حسب قطر آنها از 3d تا 5d باشند .

حال در اکسترودرهای سرد ، مارپیچها می بایستی علاوه برعملیات انتقال و فشار با کارکرد مکانیکی دما را جهت رسیدن به درجه مورد نیاز انجام داده که این امرباعث میشود که مارپیچها دارای طول های بیشتر در محدوده 9d تا 15d باشند و حتی دربعضی کاربردها ممکن است از مارپیچهایی بزرگتر از این هم استفاده شود.

توضیح اجمالی در مورد اجزای اکسترودرها

A - قیف تغذیه : محلی است که آمیزه (مواد) وارد اکسترودر میشود ، بسته به نوع تغذیه شکل قیف فرق می کند . دوچیز در مورد قیف تغذیه مهم است :

1_اندازه قیف

2_یکنواختی تغذیه که تغذیه یکنواخت باعث تولید محصول یکنواخت میشود .

B - پوسته یا بدنه اکسترودر : یک استوانه فلزی است که مارپیچ را احاطه میکند در مارپیچ ارتفاع پره ، دوری و نزدیکی پره ها به یکدیگر و طول مارپیچ و نوع زاویه در آنها کاربری اکسترودر راتغییر می دهد که ساده ترین مارپیچ در اکسترودر دارای 3 قسمت تغذیه ، قسمت انتقال یا سنجش و قسمت فشرده سازی و عمل آوریست .

c : هد (کلگی) اکسترودر : هدف ازبکارگیری هد متعادل و یکنواخت نمودن فشار و انتقال آمیزه به قالب یا نازل است .

وحال اینکه اکسترودرها از نظر مارپیچ به شکل تک مارپیچ و دو مارپیچ بوده که تعریف دو مارپیچ به طور موازی و زاویه دار با چرخش هم جهت ومخالف در صنایع مختلف کاربرد دارند .